Fjøløy fyrstasjon

Det første fyret på Fjøløy var knapt større en ei vanlig fyrlykt. Det ble tent i 1849 og skulle bare lyse et par måneder under sildefiske hver vinter. Fyret var ment som en midlertidig løsning. Men snart kom det krav om kontinuerlig drift. I 1867 ble den lille lykta derfor erstattet med et moderne trefyr. Fyret var bemannet med fyrmester og fyrbetjent fram til 1977, da det ble automatisert. Stasjonen består i dag av bolig, uthus, naust, maskinhus og selve fyrlykta.


Oppretta: 1849
Status: Automatisert og avfolket 1977
Lysstyrke: 31 300 cd
Lysvidde: 13,8 nm
Type: Leifyr
Eier: Staten v/ Kystverket

Stacks Image 7

Bilde: Linda F. Håvarstein